Företag i Lissabon inom catering-, detaljhandels- och konstnärssektorn kan från och med i dag begära icke-återbetalningsbart stöd inom ramen för Lisbon Protecs-programmet för att mildra effekterna av covid-19 i sektorerna. Det handlar om ett program på 20 miljoner euro för catering- och handelssektorn och två miljoner euro för konstnärlig verksamhet. Sökande måste ha en årsomsättning på upp till 500 tusen euro och förluster på mer än 25% i år. Stödbeloppet beror på faktureringen. Betalningen sker i två delbetalningar, från december 2020 och mars 2021.