Climate Change Performance Index 2021 (CCPI) är en jämförande analys av klimatskyddet i 57 länder (plus EU), som står för 90 procent av de globala växthusgasutsläppen, och det är två internationella organisationers ansvar: Germanwatch och NewClimate Institute.

Listan som släpptes återspeglar ännu inte år 2020 och konsekvenserna av pandemin, men de två organisationerna sade att inget land på listan är på en väg som är förenligt med målen i Parisavtalet, som undertecknades av nästan alla länder i världen i december 2015.

De påpekar dock att utsläppen av växthusgaser minskar i mer än hälften av de analyserade länderna. EU får en hög grad av klimatskydd och inom detta finns det sju länder som också utmärker sig positivt, ett av dem är Portugal.

I analysen av den portugisiska klassificeringen belyser miljöföreningen Zero, som ingår i International Climate Action Network (som samarbetar i publiceringen av indexet), Portugals betydande ökning, men varnar för att utsläppen av växthusgaser per capita fortfarande ökar, utan en stor ökning av användningen av förnybar energi.

Indexet, som offentliggörs årligen sedan 2005, mäter utsläpp av växthusgaser, förnybar energi, energianvändning och klimatpolitik, och avser att skapa politiska och sociala påtryckningar på länder som inte når målen.