En ytterligare 1,200 m2 ger; ”mer kvalitet och funktionalitet, men framför allt, mer tillfredsställelse för våra patienter och våra anställda”, sade en talesman för Grupo HPA.

” Trots de svårigheter vi alla har upplevt under de senaste månaderna var det möjligt att slutföra ett projekt som redan var två år gammalt och som vi tror kommer att göra det möjligt för oss att erbjuda bättre tjänster, vilket är vår största strävan.

Denna nya flygel kommer att ha en liten operationsteater och en ny zon för särskilda endoskopiska tekniker och tentor i gastroenterologi, pulmonologi och urologi, inklusive nya cancer- och gynekolog/obstetrikenheter som både har tredubblat sin mottagnings- och behandlingskapacitet.

Dessa förändringar har gjort det möjligt för sjukhuset att skapa en ny sjukhusenhet för gynekolog/obstetrik, med Puerperium, moderskap, förlossningsrum och återhämtning, utöver en ny flygel av privata rum.