Programmet främjas av Portugals Kreativa territorier och turism och omfattar totalt 40 mentorer.

Deltagarna kommer att få utbildning och mentorskap från turistspecialister, entreprenörer, investerare och akademiker under ett "träningsläger" online vars verksamhetscentrum ligger i Alvaiázere i Leiria-distriktet.

Enligt ett pressmeddelande valdes nystartade företag ut bland mer än hundra kandidater som består av entreprenörer från hela landet, inklusive några som drivs av personer som fortfarande är studerande vid universitet.

Verkställande ordföranden för The Creative Territories, ett konsult- och entreprenörskapsstödföretag som organiserar programmet ”Green Up” för turismen i Portugal, förklarar att ”det var planerat att de två dagarna av ”träningslägret” skulle vara personligen i Alvaiázere”.

Men utvecklingen av pandemin i Portugal och undantagsreglerna tvingade organisationen ”att be de 66 entreprenörerna och deras 40 mentorer att stanna kvar på sina kontor och i sina hem under hela verksamheten”, säger Luís Matos Martins.

Luís Matos Martins påpekar att Interiör Portugal ”har ökat sin konkurrenskraft som en turismregion sedan början av Covid-19 pandemi, som har validerat en historisk efterfrågan när det gäller turism och restaurering, i motsats till vad som händer i traditionella turistområden”. För verkställande direktören för de Kreativa territorierna: ”Denna konkurrenskraft måste inriktas på att uppmuntra människor att stanna kvar i sina ursprungsregioner genom att bidra till att påskynda den lokala ekonomin och skapa nya möjligheter inom turistsektorn”, vilket programmet ”Grönt upp” kommer att bidra till att utveckla.