De viktigaste slutsatserna i rapporten offentliggjordes i ett uttalande och återspeglar resultatet av 162 förtydliganden i skolor och universitet och andra sammanhang, inom ramen för projektet.

Föreningen sammanställde svar från 1 070 ungdomar och drog slutsatsen att 79 procent av dem redan hade sett denna typ av episod. Av den gruppen sa 68 procent att temat antingen inte är eller mycket sällan tas upp i skolan och endast 1 procent sa att de inte tyckte att det var viktigt att ta itu med LBBTI-problem i klassen.

Ex Aequo-nätverket är en sammanslutning av hbtq-ungdomar och supportrar som sedan det inrättades 2003 försöker tillgodose ungdomars behov och stötta ungdomar inför mobbning, isolering, våld och övergivenhet.