Regeringen förbereder åtgärder för att kompensera företagen för de ökade kostnaderna.

Meddelandet gjordes av ministern för arbetsmarknadsfrågor, solidaritet och social trygghet, Ana Mendes Godinho, vid en presskonferens efter mötet i Permanente-kommissionen för social samordning, där arbetsmarknadens parter rådfrågades i frågan.

För närvarande är den nationella minimiinkomsten 635 euro och regeringen strävar efter att nå 750 euro i slutet av lagstiftaren. CGTP kräver en ökning till 850 euro på kort sikt.

Arbetsgivarförbund har bestridit ökningen av den nationella minimiinkomsten och säger att de ekonomiska svårigheter som företagen går igenom på grund av covid-19 inte tillåter löneökningar.