” För att Portugal ska nå en investeringsnivå på 3 procent av bruttonationalprodukten i forskning fram till 2030 innebär det att de offentliga utgifterna fördubblas och privata utgifter multipliceras med 3,5 gånger fram till 2030, vilket motsvarar att skapa omkring 25 000 kvalificerade arbetstillfällen fram till 2030 inom den privata sektorn, är 2.500 per år”, sade Manuel Heitor, i slutet av mötet.

Ministern för vetenskap och högre utbildning, uppgav att det nu är viktigt att expandera till ”mer sårbara grupper”, för att lösa problemet med demografiska nedgången och nå 2030 med fler studenter som deltar i högre utbildning.

När han

talade om yrkeshögskolorna underströk han att dessa institutioner ”måste fortsätta processen” med att investera i professionella kurser som de har tagit som lockar för närvarande 400 000 studenter och riktar in dem i framtiden även till personer som redan är en del av arbetsmarknaden.

Den sista utmaningen är att bättre placera högre utbildningsanstalter på europeisk nivå, stärka nätverken för europeiska högre utbildningsanstalter och skapa förvaltningsmodeller baserade på ett europeiskt konsortium, vilket gör det lättare att rekrytera lärare och forskning tillsammans.