Stöd till hyresbetalningar är en del av det åtgärdspaket som regeringen godkänt och som ska tillämpas under de första sex månaderna nästa år i syfte att mildra pandemins inverkan på företagen.

Företag med en nedgång i omsättning mellan 25 och 40 procent kommer att få stöd motsvarande 30 procent av hyran, upp till högst 1 200 euro per månad. För företag med en faktureringsförlust på mer än 40 procent kommer hyresstödet att motsvara 50 procent av dessa kostnader, upp till högst 2 000 euro per månad.

Stats- och ekonomiminister Pedro Siza Vieira sade att ansökningar om detta stöd bör inledas i januari.

” Vi förväntar oss att hyresstödet, beräknat enligt brytningen i faktureringen, kommer att betalas i två delbetalningar, under första och andra kvartalet 2021 och vi hoppas kunna lansera ansökningarna i januari”, sade ekonomiministern.

Den mekanism som kommer att användas för kandidatur av hyror kommer att vara densamma som för Apoiar-programmet, tillade ministern.

Fram till november har de stödåtgärder som regeringen inlett på grund av pandemin redan stärkt ekonomin med 22 miljarder euro.