Det vetenskapliga experimentet leddes av Rui Curado Silva, professor vid fakulteten för naturvetenskap och teknik i UC och forskare vid laboratoriet för instrumentation och experimentell partikelfysik (LIP).

Enligt noten valdes experimentet ut som en del av tävlingen Euro Material Ageing, som främjades av ESA, i syfte att ”analysera rymdmiljöns effekter på materialet i kamerorna i framtida gammaray-teleskop”.

” Dessa sensorer, när de utsätts för orbitalstrålning i rymden, skadas och deras funktion försämras över tid. Hittills har dessa effekter aldrig studerats med det nödvändiga djupet för denna typ av sensorer”, förklarar Rui Curado Silva, projektkoordinator Rui Curado Silva.

Några av de sensorer som utvecklats vid UC kommer att skickas ut i rymden och installeras på Bartolomeo plattform, som ligger utanför den internationella rymdstationen, ”utsätts för yttre strålningsmiljö, med extrema temperaturvariationer: ca -150° Celsius vid omloppsbana på nattsidan av Jorden och 120 º Celsius när det är på sidan av solen”.

Uppdraget, som planeras lanseras mellan slutet av 2021 och mitten av 2022, kommer att pågå i ett år och testa sensorerna för strålningsexponering och extrema cykler av temperaturvariation på plattformen.

Sensorerna skickas sedan tillbaka till Coimbra för att anslutas och testas och, om de fungerar, hur försämrade de är efter experimentet.

Baserat på denna analys, ”teamet kommer då att kunna validera eller inte validera dessa sensorer för användning i framtida rymdteleskop för astrofysik med hög energi och även förstå hur vi kan producera ännu bättre sensorer”, säger uttalandet.