Sedan pandemins början har Portugal registrerat totalt 5 694 dödsfall och 35 938 fall av infektion med SARS-CoV-2-viruset, med 71 012 aktiva, 851 färre fall jämfört med söndagen.

Officiella uppgifter visar att detta är det lägsta antalet nya ärenden på en enda dag sedan den 20 oktober då 1 876 registrerades.

När

det gäller sjukhusinläggningar visar DGS epidemiologiska bulletinen att 3 254 personer är inlagda på sjukhus, 97 fler än föregående dag, varav 513 är på intensivvård, vilket inte har förändrats under de senaste 24 timmarna.

Hälsomyndigheterna har 76723 kontakter under övervakning, 2,711 mer än på söndag, uppgifterna visar 2 955 fler återhämtade patienter.

Sedan början av epidemin i Portugal, i mars, har 274 277 personer återhämtat sig.

Av de 90 dödsfall som registrerats under de senaste 24 timmarna, 32 inträffade i regionen Lissabon och Vale do Tejo, 29 i norra regionen, 24 registrerades i Centrumregionen, tre i Alentejo och två i Algarve.

Enligt DGS-bulletinen registrerade den nordliga regionen det högsta antalet nya SARS-COV-2-infektioner under de senaste 24 timmarna (936), totalt 183 535 fall och 2 688 dödsfall sedan mars.

I regionen Lissabon och Tejo Valley rapporterades 777 nya fall, med 113 871 infektionsfall och 1 951 dödsfall hittills.

I Centrumregionen fanns 255 fler fall, totalt 36 871 och 776 dödsfall.

I Alentejo rapporterades 101 fall som tolkade 8 006 fall och 148 dödsfall sedan epidemin började i Portugal.

Algarveregionen har idag rapporterat 39 nya fall, totalt 6 182 infektioner och 61 dödsfall.

I den autonoma regionen Azorerna registrerades 62 nya fall under de senaste 24 timmarna, totalt 1 397 infektioner som upptäckts och 20 döda.

Madeira registrerade 24 nya ärenden. Sedan mars har den autonoma regionen registrerat 1 076 infektioner och fem dödsfall.

Bekräftade fall är fördelade över alla åldersgrupper, med det högsta antalet infektioner mellan 20 och 59 år.

Av de totala dödfallen var 2 954 män och 2 695 kvinnor.

Det största antalet dödsfall fortsätter att koncentreras till personer över 80 år, följt av personer mellan 70 och 79 år.

Landet har varit i undantagstillstånd sedan den 9 november och fram till den 23 december, en period under vilken det finns ett obligatoriskt utegångsförbud i län med störst smittorisk.