Rådet ansvarar för att ge mandat att förhandla om internationella fiskeavtal, underteckna avtal på EU:s vägnar och anta det slutliga beslutet om att genomföra avtalen enligt EU-lagstiftningen, så Ricardo Serrão Santos bör lämna rådet den 15 och 16 december med ett mandat att förhandla med Storbritannien och Norge. Det portugisiska ordförandeskapet i Europeiska unionens råd inleds den 1 januari 2021 med sex månader

.

Fiskerifrågan är en av dem som återstår att förhandla om mellan London och Bryssel för att nå ett avtal efter Brexit. Vid nästa möte i rådet (fiske) kommer ministrarna på dagordningen att ha Europeiska kommissionens förslag om förnyelse för första kvartalet 2021 av de totala tillåtna fångstmängderna (TAC) i år och beredskapsplanerna för att bibehålla tillträdet till fiskevattnen i Storbritannien och Norge.

Europeiska kommissionen offentliggjorde beredskapsplaner i torsdags så att vägtrafiken, flygtrafiken och fiskeverksamheten inte avbryts, medan Storbritannien i helgen bekräftade att fyra fartyg från brittiska flottan är redo att skydda brittiska fiskevatten om det inte finns något avtal med EU.

Norge har för sin del redan hotat att förhindra tillträde till sin fiskezon till Bryssel och London från och med den 1 januari om de två blocken inte är överens.