Inrikesminister Eduardo Cabritra står inför uppmaningar att avgå mitt i upprördhet över den dödliga misshandeln av en ukrainsk man av gränspatrulltjänstemän på Lissabons flygplats i mars. Det påstås att Ihor Homenyuk blev slagen och kvävdes av tre officerare som band hans armar och ben för att hålla fast honom. EU:s kommitté för förhindrande av tortyr har identifierat ”ett betydande antal trovärdiga anklagelser om misshandel av poliser” i Portugal, som det står ”inte sällan och inte resultatet av ett fåtal oseriösa officerare”.