” 4 234 ansökningar har redan lämnats in till ”Mer hållbara byggnader 2020/2021”, som förväntas använda upp det totala beloppet på 4,5 miljoner euro, det totala budgeterade beloppet för detta stöd”, sade verkställande direktören i ett uttalande.

Hittills har 890 ansökningar betalats ut, vilket motsvarar 1,75 miljoner euro.

Programmet kommer att avslutas i slutet av december ”med tanke på dess framgång”, men alla ansökningar som lämnas in i slutet av denna period kommer att stödjas genom miljöfonden, som vid behov kommer att förstärkas, sade ministeriet.

Ansökningarna kommer att öppnas igen i mars 2021, med belopp från återhämtnings- och motståndskraftplanen.

” Kostnader för dem som är intresserade av att ansöka från och med den 1 januari kommer att vara stödberättigande inom ramen för det nya programmet, och därför bör de behålla fakturor/kvitton relaterade till dessa utgifter”, varnade ministeriet under ledning av Matos Fernandes.

Programmet för stöd till mer hållbara byggnader syftar till att rehabilitera och förbättra byggnaders energi- och vattenprestanda.