De månatliga statistiska uppgifterna från Institute of Cinema and Audiovisual (ICA) visar att det i oktober hade funnits omkring 251 000 åskådare på biografer, vilket resulterade i 1,3 miljoner euro i biljettpriser, men siffrorna sjönk till mindre än hälften i november, med 108 220 åskådare och 579,00 euro i intäkter.

Denna nedgång i siffror från en månad till nästa - under ett år som sektorn redan har haft en aldrig tidigare skådad nedgång i intäkter - inträffade under den period då regeringen förnyade undantagstillståndet i flera kommuner, för att begränsa spridningen av Covid-19, vilket innebar partiella nedstängningar och nattliga utegångsförbud som leder till att flera filmvisningar stoppas på natten.

Jämförande sett motsvarar de siffror som noterades i november i år en minskning med nästan 91% i både närvaro och biljettintäkter jämfört med november 2019. Baserat på uppgifter från november, 2020 registrerade en minskning med cirka 74% i biljettintäkterna och antalet åskådare, jämfört med samma period 2019. Enligt ICA hade kommersiella biografer i Portugal 3,6 miljoner tittare från januari till november i år och 19,7 miljoner euro i biljettkassan, långt ifrån 14 miljoner tittare och 75 miljoner euro under samma period 2019.

I november var Mark Williams ”One Last Blow”, följt av Ana Rocha de Sousas ”Lyssna”, med 17 454 tittare, och animeringen ”Trolls: Tour mundial” av Walt Dorhn och David Smith, med 8 824 poster. Med tanke på att pandemin i Covid-19 hade en inverkan i Portugal från mars, är den mest sedda filmen i år i Portugal fortfarande ”1917”, av Sam Mendes, som hade premiär i januari och uppgick till 330 000 tittare.