” Vi hoppas att den ekonomiska aktiviteten kommer att nå värden före pandemiska under året 2022. I slutet av 2022 kommer dessa värden att ha uppnåtts, enligt vår prognos,” berättade Mário Centeno för reportrar vid presentationen av BdP Economic Bulletin i december.

BdP bibehöll sina prognoser för den portugisiska ekonomin 2020 och förutsåg en 8,1 procents minskning av bruttonationalprodukten (BNP), enligt den ekonomiska bulletinen, och för 2021 och 2022 förväntar man sig en ekonomisk tillväxt på 3, 9 respektive 4,5 procent.

När det gäller scenarier för politiska åtgärder på europeisk nivå sade Mário Centeno att, utan att vilja ”tala för mycket om finanspolitiken, pekar alla tecken på genomförandet av budgetfördragen i Europa, som kommer att ta hänsyn till produktionsnivåerna och BNP före till pandemin”.

Mário Centeno avslutade med att säga att ”optimismen när det gäller denna samordning [med nationell politik] och utformningen av politik som måste kombineras mellan länder och på europeisk nivå för att bemöta den ekonomiska krisen måste upprätthållas, och vi måste göra vår del”