Enligt International Trade Statistics för oktober i år minskade exporten av ”industriella leveranser” (-5,9 procent) och importen av ”bränslen och smörjmedel” (-36,9 procent) och ”transportutrustning” (-16,8 procent), främst personbilar står ut.

Exklusive ”bränslen och smörjmedel” minskade exporten och importen med 1,3 procent respektive 8,9 procent (+0,8 procent och -4,6 procent i samma ordning i september 2020).