Förslaget har överlämnats till parlamentet och avser att förlänga giltighetstiden för den nuvarande lagen, som föreskriver obligatorisk användning av masker på offentliga platser, med böter på mellan 100 och 500 euro för att bryta mot lagen.

Den tidigare lagen har varit i kraft sedan den 28 oktober och var giltig i 70 dagar, till och med den 5 januari.

För att denna lag skall kunna fortsätta att gälla måste den med andra ord godkännas vid årets sista plenarsammanträde den 22 december.

Diplomet - som PSD nu begär ska fortsätta att gälla i ytterligare tre månader på samma villkor - fastställer att användningen av en mask (som inte kan ersättas av ett visir) är obligatorisk för personer över tio år för tillträde, cirkulation eller varaktighet i offentliga utrymmen och vägar ”när de fysiska avstånden rekommenderas av hälsomyndigheterna visar opraktiskt ”.

Denna skyldighet kan frångås ”i förhållande till personer som är en del av samma hushåll, när de inte befinner sig i närheten av tredje part” eller genom att lämna in ett läkarintyg om multifunktionsnedsättning eller läkarintyg som intygar att det kliniska tillståndet eller kognitiva funktionsnedsättningen inte tillåter användning av masker.

Det är inte heller obligatoriskt att bära en mask när ”det är oförenligt med arten av de aktiviteter som människor utför”.