Projektet syftar till att uppmuntra konsumenter och företag att fatta beslut som minskar koldioxidutsläppen och skapar krediter som kan köpas av företag som strävar efter att gå mot koldioxidneutralitet.

Köpet kommer att generera intäkter som kan användas av kommunerna i verksamheter som också främjar en grön, koldioxidsnål och cirkulär ekonomi, och alla dessa transaktioner registreras i AYR-teknikplattformen, som kvantifierar de värden för koldioxidutsläpp som undviks vid användning.

Utvecklingen av detta projekt är resultatet av ett protokoll mellan CEIIa - Engineering and Development Centre i Matosinhos, distriktet Porto, och ministeriet för miljö och klimatpolitik.

” Framför allt är det möjligt att ge ett ekonomiskt värde åt de utsläpp som undviks av medborgarnas beteende, ett värde som kommer att återinvesteras i regionen i aktiviteter med anknytning till den gröna ekonomin”, säger CEIIA ordförande José Rui Felizardo.
” Detta projekt kommer att hjälpa Portugal att uppnå koldioxidneutralitet 2050 och ligger i linje med ambitionerna i Europeiska unionens ekologiska pakt”, sade han.

Dessa marknader syftar också till att uppmuntra företag som inte helt kan eliminera sina koldioxidutsläpp att kompensera sina utsläpp genom att köpa koldioxidkrediter.