219 flyktingar vidarebosatta i Portugal år 2020

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 19-12-2020 18:00:00 · 0 Kommentarer

Internationella organisationen för migration (IOM) har fått 219 flyktingar vidarebosatta i Portugal i år och har också gett stöd till ytterligare 100 personer från utlandet, tillkännagav organisationen i ett uttalande.

” Under 2020 bistod IOM Portugal 219 vidarebosatta flyktingar, 72 ensamkommande barn och unga utlänningar och 18 asylsökande vidarebosatta i Portugal”, lyder meddelandet till Lusa.

De flesta av dem kom från Sudan i Afrika och från Syrien och Irak i Mellanöstern. De flyktingar som anlände till Portugal var i Turkiet (189) och Egypten (30), 109 av dem under 18 år och 110 vuxna.

Den mellanstatliga organisationen organiserade resorna, hjälpte vid avgångs-, transit- och ankomstflygplatser och tillhandahöll ”medicinsk och operativ ackompanjemang under flygningen, vid behov”, tillägger kommunikén.

I denna process anordnade IOM Portugal också möten före resan till Portugal för att ”förbereda flyktingarna inför mottagningsförhållandena i Portugal”, genomföra läkarundersökningar enligt ett protokoll med generaldirektoratet för hälsa (GD) och stödde ”inledande integrationen med värdsamhällena”, genom informationssessioner.

Myndigheten klargjorde också att ”alla personer som vidarebosatts i Portugal” har ”genomgått diagnostiska tester för Covid-19" och ”endast de som testat negativt ansågs lämpliga att resa”.


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.