Ankomsten av illegala invandrare i Algarve, hittills färre än 100 personer, gör det ännu inte möjligt att säga om det finns ett nytt migrationsmönster eller om Portugal bara är en transitpunkt, enligt utrikesministern. I en intervju med Lusa, Cláudia Pereira, sade att det inte finns några uppgifter för att förstå om de ville komma till Portugal eller om de ville lämna Portugal och åka till andra länder. Mer än hälften har ansökt om asyl, men ingen av dessa människor har ännu beviljats någon status. Sedan december 2019 har små grupper av migranter på båtar med ursprung i Marocko ibland landat i Algarve.