Under tidigare år har regeringen motiverat toleranspunkten ”med tanke på att det är traditionellt för många människor att flytta från sina hemorter under jul- och nyårsperioden för att träffa familjen”.