Projektet ”FireURisk - Utveckling av en holistisk och riskbaserad strategi för europeisk skogsbränder”, godkändes inom ramen för Europeiska unionens program Horisont 2020 — ämnet ”Risk för skogsbränder: mot en integrerad brandhanteringsstrategi i EU”: mot en integrerad brandhantering strategi i Europa, sade UC i ett uttalande.

Detta ”ambitiösa projekt” samlar 39 partner från hela världen — Tyskland, Australien, Belgien, Kanada, Cypern, Spanien, USA, Frankrike, Finland, Grekland, Nederländerna, Ungern, Israel, Italien, Portugal, Storbritannien, Rumänien, Sverige, Ukraina.

Vid universitetet i Coimbra kommer studien att genomföras vid Centrum för studier om skogsbränder (CEIF) i Association for the Development of Industrial Aerodynamik (ADAI), fakulteten för naturvetenskap och teknik i UC, även involverar lag från juridikskolor (genom Legal Institute) och Medicin. Generellt sett har ”FireURisk, med en löptid på fyra år, som huvudmål att använda den vetenskapliga kunskap som utvecklats för att uppdatera system för riskbedömning av skogsbränder, inklusive kritiska faktorer som ännu inte har beaktats, föreslå effektiva åtgärder för att minska och anpassa brandhanteringens strategier för framtida klimat och socioekonomiska förändringar, påpekar UC.

Dessa mål, förklarar Xavier Viegas team, ”kommer att uppnås i nära samarbete mellan forskare, användare och medborgare genom att integrera ny teknik, riktlinjer och policyrekommendationer för att förbättra nuvarande system och praxis, från regional nivå till EU-nivå.” Projektet kommer att ta upp ”alla typer av skogsbränder, med särskilt fokus på mega-bränder, gränssnittet mellan stads-skogsbruk och utmaningarna med nya bränder i norra Europeiska unionen”.