” Denna tillväxt, som ägde rum mellan 1 och 16 december, beror på den ökade konsumtionen av torsk av portugiserna och också på att människor köper mer i butikerna”, förklarade han.

” Eftersom företagen inte kommer att hålla de vanliga julmiddagar, de erbjuder gåvor till sina arbetare och inkluderar torsken i lådor, som redan har skurits”, sade chefen för företaget baserat i Coimbra och som grundades 1987.

Å andra sidan, säger chefen, ”människor som söker torsk köper senare”, vilket också förklarar den registrerade ökningen mellan den 1 och den 16 december jämfört med samma period 2019.

” Under perioden maj och juni var det en nedgång i försäljningen över 50 procent, som vi aldrig kunde återhämta oss från”, sade Joselito Lucas, notera att, i den ackumulerade summan, förutspås en 10 procent nedgång i omsättningen i år i förhållande till 2019.

Exportsektorn, som står för 15% av omsättningen, cirka fyra miljoner euro, kommer också att stänga året med förluster på 10 procent, vilket främst berodde på ”inneslutning i europeiska länder”.

” I inlägget återhämtade vi oss något, men inte tillräckligt”, sade Joselito Lucas och tillade att den största nedgången spelades in i Frankrike, ett av de länder som drabbats hårdast av covid-19.

Företaget exporterar till flera länder i världen, från Tyskland till Kanada, genom Schweiz.