Regeringen har skapat en arbetsgrupp för att definiera en nationell strategi om husdjur som ska presenteras, enligt Jornal de Notícias.

De viktigaste förslagen kommer att vara en förstärkning av medlen, för närvarande 150 000 euro, vilket inte anses vara tillräckligt, för mass sterilisering av djur från behövande familjer och den nationella folkräkningen av sällskapsdjur.

Jorge Cid, ordförande för Veterinärorden, som ingår i arbetsgruppen för djurskydd, anser att det är inom dessa familjer som det förekommer massreproduktion och övergivande av unga husdjur. ”Vi måste bekämpa ökningen av herrelösa djur genom att uppmuntra familjer att inte överge dem och en av åtgärderna är fri mass sterilisering, för husdjur som är i vård av familjer utan ekonomiska villkor att göra detta själva”.

Den nationella folkräkningen av husdjur, tillsammans med frågan om övergivande, står ut i listan över indikationer som regeringen kommer att få från arbetsgruppen. ” Vi måste förstå det verkliga antalet husdjur och deras fördelning över det nationella territoriet om vi vill tillämpa någon åtgärd för att bekämpa övergivandet mer effektivt”, säger presidenten.