” Vi är tillgängliga och TAP:s pilotsförbund” har redan lagt fram ”ett förslag som syftar till att undvika antalet uppsägningar som planeras med avseende på piloter”, säger Pedro Nuno Santos, i en intervju med Antena 1.

” Vi kommer att göra denna bedömning. Jag har ännu inte sett [förslaget], vad jag har fått veta är att en större nedskärning föreslås och vi är inte stängda för det, det är en bedömning som man måste göra, större lönesänkningar för att ersätta uppsägningar”, fortsatte guvernören. ”Vi är villiga att acceptera samma villkor som de som gäller för Lufthansa piloter. Produktionsmedlen är desamma”, sade SPAC:s ordförande Alfredo Mendonça vid en presskonferens i Lissabon.

Det tyska flygbolaget sparkade omkring 20 procent av arbetarna och gjorde lönesänkningar på 45 procent för piloter och 25 procent för resten. På frågan om denna tillgänglighet är endast i nivå med piloter, sade ministern ”nej”, även om han betonade att ”andra delar av företaget tjänar mycket mindre, så marginalen för att sänka lönerna är också mycket lägre”.

Regeringen har till Europeiska kommissionen (EG) överlämnat det ursprungliga förslaget till TAP:s omstruktureringsplan, där det föreskrivs ett statligt stöd på 970 miljoner euro nästa år, meddelade verkställande direktören. Enligt ett gemensamt uttalande från infrastruktur- och bostads- och finansministerierna överlämnades idag ett första förslag till TAP:s omstruktureringsplan enligt det europeiska direktivet om statligt stöd till Europeiska kommissionen.

Regeringen uppskattar att TAP kommer att kunna börja återlämna statligt stöd 2025, men då kan den behöva få mer än 3,7 miljarder euro, enligt infrastrukturministern. Tidigare hade SPAC och National Civil Aviation Flight Personal Union (SNPVAC) uppmanat regeringen att förhandla med Bryssel för att skjuta upp presentationen av TAP:s omstruktureringsplan och fördömt att den grundas på ”helt föråldrade” marknadsprognoser.