” Vi valde dessa fem strukturer eftersom de representerar vad som är sjukhusnätverket för National Health Service, de utsedda end-of-line institutionerna”, sade Marta Temido i slutet av ett arbetsmöte om vaccinationsplanen för att bekämpa Covid -19.

Ministern förklarade att de är betecknade som sådana eftersom de är institutioner där det är nödvändigt att ”bevara sin förmåga att svara inte bara till portugiserna, utan också stödja andra hälsoenheter”.

Enligt ministern kommer vaccinationen att ske den 27 December, en dag efter den förväntade ankomsten av Pfizer-Biontech vacciner, och på följande dagar, och ”det är första ögonblicket i en fas” som kommer att fortsätta under den första veckan i januari, även om det fortfarande inte finns någon exakt tidtabell eftersom det beror på Pfizers andra leverans.

I detta andra ögonblick kommer vaccinationen att utvidgas till att omfatta andra sjukhus, till andra enheter inom den nationella hälso- och sjukvården och ”främst till bostadsstrukturer för institutionaliserade människor”, sade Marta Temido.