Borgmästaren i Lagoa, Luís Encarnação, reagerade på detta resultat med stolthet för sina medborgares beteende, som han säger att han är skyldig den relativa kontrollen över pandemisituationen i kommunen. ”Vi är på rätt spår, men det är fortfarande nödvändigt att inte sänka vår vakt. Under denna festliga period måste vi fortsätta att vara medvetna och ansvarsfulla”.

Borgmästaren i Lagoa förstärkte dock kravet på att jul- och nyårsfirandet ska hållas med respekt för rekommendationerna från de ansvariga myndigheterna, nämligen generaldirektoratet för hälsa (GD). ”Av denna anledning uppmanas vi att förlänga det undantagstillstånd som förordnades av republikens president, över hela kontinentala territorium, mellan kl. 00:00 den 24 december 2020 och kl. 11.59 den 7 januari”, sade Luís Encarnação.

Landets kommuner är grupperade i fyra nivåer av epidemiologisk risk: måttlig, hög, mycket hög och extremt hög risk, kommunen Lagoa hade ungefär en månad med hög epidemiologisk risk.