Restriktioner för brittiska resenärer till Portugal på plats

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 21-12-2020 10:00:00 · 0 Kommentarer

Regeringen har beslutat om restriktioner för inresa till Portugal av passagerare från flygningar från Storbritannient, där endast medborgare eller personer som är lagligen bosatta i Portugal kan resa in i landet.

Begränsningen, som trädde i kraft i dag (den 21 december), antogs efter utvecklingen i Storbritannien, där en mer smittsam variant av det nya coronaviruset har identifierats.

Vid ankomsten till Portugal måste passagerare som uppfyller inträdeskraven också genomgå ett Covid-19 test.

Enligt kommunikéer som publicerats av MAI och hälsoministeriet, om de som anländer inte har bevis på ett negativt test, kommer medborgarna att ”remitteras av de behöriga myndigheterna” för att ”genomföra testet på flygplatsen, genom kvalificerad vårdpersonal för detta ändamål ”, samtidigt som den är isolerad.

I Portugal har cirkulation av den nya varianten av viruset som finns i Storbritannien, inte bekräftats, enligt uppgifter från National Institute of Health Dr. Ricardo Jorge, som ”redan pångår analys av prover från november månad och den andra vågen”.

Åtgärden för att begränsa inresa för passagerare från Storbritannien ”kommer att uppdateras i linje med utvecklingen av situationen”, sade meddelandena från ministerierna.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.