Begränsningen, som trädde i kraft i dag (den 21 december), antogs efter utvecklingen i Storbritannien, där en mer smittsam variant av det nya coronaviruset har identifierats.

Vid ankomsten till Portugal måste passagerare som uppfyller inträdeskraven också genomgå ett Covid-19 test.

Enligt kommunikéer som publicerats av MAI och hälsoministeriet, om de som anländer inte har bevis på ett negativt test, kommer medborgarna att ”remitteras av de behöriga myndigheterna” för att ”genomföra testet på flygplatsen, genom kvalificerad vårdpersonal för detta ändamål ”, samtidigt som den är isolerad.

I Portugal har cirkulation av den nya varianten av viruset som finns i Storbritannien, inte bekräftats, enligt uppgifter från National Institute of Health Dr. Ricardo Jorge, som ”redan pångår analys av prover från november månad och den andra vågen”.

Åtgärden för att begränsa inresa för passagerare från Storbritannien ”kommer att uppdateras i linje med utvecklingen av situationen”, sade meddelandena från ministerierna.