Meddelandet gjordes på fredag eftermiddag av den schweiziska ambassaden i Lissabon. Det stod från och med i dag ”behöver människor som reser in i Schweiz från Portugal inte längre karantän”. Ambassaden tackade också portugisiska medborgare för deras ”förståelse” av de restriktioner som gällde under de ”senaste två veckorna”.