ICNF kommer omedelbart att upphäva licensen för Torrebela Tourist Hunting Zone (nr 2491-ICNF) efter slakt av 540 djur på den omgivna gården. De undersökningar som genomförts av ICNF gjorde det möjligt att samla in starka bevis för att koncessionshavaren för jaktområdet inte uppfyller kraven, särskilt de som rör främjande och hållbar förvaltning av djur, bland annat brister”, säger uttalande från ministeriet för miljö och klimatpolitik.

” I den utredningsprocess som utförs av ICNF, där den bistås av en GNR/SEPNA-brigad, samlades starka bevis på ett brott mot bevarandet av djur under en jakt som hölls den 17 och 18 december, där 16 jägare deltog”, sade han.

I meddelandet stod det att miljö- och klimatministern João Matos Fernandesockså kommer att uppmana det nationella jaktrådet att i början av året reflektera över bruket av jakter i Portugal.

” Det är ministeriets uppfattning att lagändringar behövs för att förhindra att de fruktansvärda händelser som har rapporterats upprepas”, tillade han.

Ministeriet betonar att ”rapporterna och nyheterna om den urskillningslösa slakten av djur i Herdade da Torrebela har ingenting att göra med jakt, förstås som en praxis som kan bidra till att bevara den biologiska mångfalden och ekosystemen.