Biträdande statssekreteraren för hälsofrågor, António Sales, har betonat att ”Regeringen har vidtagit de rätta åtgärderna vid rätt tidpunkt och portugiserna har insett detta” samtidigt som han tillkännager fler ventilatorer för hälso- och sjukvården.

Biträdande statssekreterare och hälsovårdsministeriet sade: ”Vi hade 1 142 och vi fördubblade praktiskt taget vår reaktionskapacitet för mekanisk ventilation.

” Det är viktigt att säga att vi följde detta med förstärkning av mänskliga resurser, eftersom ventilatorerna inte fungerar ensamma.Det finns cirka 240 som fortfarande utvärderas när det gäller den gemensamma användnings tjänsten, eftersom det inte räcker att komma fram, det är nödvändigt att certifieras och utvärderas för att se om allt fungerar bra”.