Det lagförslag som godkändes idag förlänger, utan ändringar, giltigheten av den nuvarande lagen, som föreskriver obligatorisk användning av masker i offentliga utrymmen och föreskriver böter på mellan 100 och 500 euro för parter som inte uppfyller kraven.