Enligt den europeiska statistikbyrån (Eurostat) ökade den säsongrensade byggproduktionen med 0,5 procent i euroområdet och 0,9 procent i EU i oktober.

I september, jämfört med augusti, hade byggproduktionen minskat med 2,7 procent i euroområdet och 2,5 procent i EU. Samma år minskade byggnadskonstruktionen i euroområdet med 1,5 procent och väg- och anläggningsarbeten minskade med 0,3 procent, och inom EU sjönk anläggningsarbeten med 1,3 procent och byggnadskonstruktionen minskade med 0,9 procent.

Bland de medlemsstater för vilka det finns information observerades de största minskningarna inom sektorn i Slovakien (23 procent), Ungern (16,2 procent) och Spanien (11,6 procent). Portugal registrerade en minskning från år till år med 2,6 procent. De största ökningarna var i Rumänien (21 procent), Tyskland (3,4 procent) och Nederländerna (0,4 procent).