Tidtabellen kan vara politiskt känslig för Marcelo Rebelo de Sousa, en katolik, president och en ny kandidat till Belem, eftersom det fortfarande kan tvinga honom att fatta ett beslut i frågan under presidentvalskampanjen.

Om lagstiftningsprocessen är klar och lagen skickas under de första 15 dagarna i januari till Belem Palace, upphör tidsfristerna för veto till exempel inte förrän den 24 januari, valdagen - presidenten har upp till 20 dagar för att göra det.

Men detsamma kan inte längre vara fallet med en snävare tidsfrist (åtta dagar) för att skicka lag om dödshjälp till författningsdomstolen (TC) som kommer att godkännas i parlamentet.

En praktiserande katolik, Marcelo lovade att lämna ”personliga positioner” utanför vid tidpunkten för att anta lagar, om han inte har några rättsliga eller konstitutionella tvivel, när han förhördes om dödshjälp i den tidigare kampanjen 2015.

Lagen har tillräckligt parlamentariskt stöd för att godkänna slutomröstningen. För nio månader sedan, i februari, antogs det av en vänstermajoritet, trots vissa splittringar i PS, som anslöts av den nationella handlingsplanen och det liberala initiativet.

Enligt lagen kan endast personer över 18 år, utan psykiska problem eller sjukdomar, som befinner sig i en situation av lidande och obotlig sjukdom, begära medicinsk assisterad död genom en läkare, och garanterar de villkor under vilka vårdpersonalen inte straffas i domstol.