Nio kommuner, av de 56 som tilldelats miljöflaggan EcoXi 2020, nådde ett index som var lika med eller högre än 80 procent i programmet för hållbarhetsfrågor, som i år hade mer än 60 deltagare.

Under online-presentationen av Green Flag Award EcoXXi 2020 nådde Pombal, Loures, Torres vedras, Águeda, Leiria, Lousã, Braga, Funchal och Maia en poäng som är lika med eller högre än 80 procent, i en uppsättning av 21 indikatorer som tillåter ”att mäta beteendet hos varje kommunen på vägen för hållbarhet ”.

Av de 62 kandidaterna vann 56 kommuner den gröna flaggan Ecoxxi för att nå ett index som är lika med eller högre än 50 procent, medan sex misslyckades eftersom de inte nådde de minimimål som skulle särskiljas.

” 56 kommuner vann flaggan, vilket bekräftar de goda resultat som uppnåtts och förmågan att bli mer hållbara”, sade José Archer, ordförande för Associação Bandeira Azul (ABAE), initiativtagare till EcoXXXi-programmet.

Som redan hände 2019 var distriktet Lissabon det mest deltagande, med nio kommuner (en mer än förra året), följt av Coimbra, med åtta kommuner (också en till jämfört med 2019) och den autonoma regionen Azorerna med sex (samma antal 2019).

ECOXXXI-programmet har genomförts sedan 2005 av Blå Flagg-Association of Europe och syftar till att erkänna bästa hållbarhetspraxis på lokal nivå genom en expertgrupp bedömning av 21 indikatorer och 71 underindikatorer på miljö-, sociala och ekonomiska områden.