Enligt rapporten från National Education Council (CNE)visar andelen ungdomar mellan 15 och 34 år som inte är i utbildning, sysselsättning eller yrkesutbildning (NEET) har minskat från 15,2 procent 2014 till 9,5 procent 2019, enligt CNE-rapporten.

Denna indikator varierar dock mycket i de olika regionerna i Portugal, med betoning på landets centrum, där procentandelen sjunker till 8,2 procent.

På Madeira och Azorerna är detta ett mer ökänt problem: Förra året var 16,4 procent av ungdomarna var klasser som NEET.

Rapporten ger en bild av det portugisiska utbildningssystemet under läsåret 2018/2019 och analyserar den utveckling som registrerats under de senaste tio åren, baserat på nationella data och internationella jämförelser.

” State of Education 2019” visar att Portugal har förbättrats under det senaste decenniet på utbildningsområdet: Skolans avhopp har minskat och fler barn går i förskoleutbildning.

När det gäller arbetslöshet drabbades ungdomarna hårdast förra året, och att ha fler kvalifikationer innebar att få ett jobb snabbare och att få bättre löner.

” Den grupp med flest skolkvalifikationer registrerade en genomsnittlig inkomst på 85 procent högre än den för befolkningen som bara studerade fram till grundutbildningen, medan skillnaden i EU är 73 procent”, säger rapporten.

Med hänsyn till EU:s mål för 2020 närmade sig Portugal det mål som fastställts för sysselsättningsgraden för nyutexaminerade personer, där åtta av tio ungdomar (80,3 procent) fick arbete (EU-målet är 82 procent).