MAI informerar om att mellan den 9 och den 20 december blev två andra personer fängslade för motstånd eller tvång av de anställda.

Av dessa fall var 80 för konsumtion av alkoholhaltiga drycker på allmän väg, 73 för bristande överensstämmelse med scheman, 60 för bristande efterlevnad i firandet av fester och evenemang som innebär mer än fem personer och 49 för bristande efterlevnad av reglerna för ockupation, varaktighet och fysisk distans i platser öppna för allmänheten.

Det fanns också 36 förordnade för bristande efterlevnad av obligatorisk användning av masker i anläggningar, konsertsalar eller offentliga byggnader, 27 för bristande efterlevnad av obligatorisk användning av masker på kollektivtrafik, 24 för bristande efterlevnad av hälsovårdsmyndighetens regler och sex för bristande efterlevnad av användning av masker på kollektivtrafik. 18 dokument om beställning av contra öppnades också för bristande efterlevnad av gränsvärdena för maximal kapacitet för kollektivtrafik och 40 anläggningar stängdes.