I ett uttalande som skickats till Securities Market Commission (CMVM)uppger Galp att ”det kommer att fortsätta att försörja den regionala marknaden med bibehållande av de viktigaste import-, lagrings- och fraktanläggningarna för produkter som finns i Matosinhos”, och att det är ”utveckla lämpliga lösningar för den nödvändiga minskningen av arbetskraften och att utvärdera en annan användning för komplexet”.

Företaget säger att ”strukturella förändringar i konsumtionsmönstren för oljeprodukter som motiveras av regelverket och covid-19 sammanhang hade en betydande inverkan på Galps industriella nedströmningsverksamhet”, och säger att ”leverans och distribution av bränslen i landet inte kommer att påverkas genom detta beslut”.

Denna omkonfigurering ”kommer att möjliggöra en minskning med mer än 90 miljoner euro per år i fasta kostnader och investeringar och c.900kt av CO2-utsläpp (omfattning 1 och 2) i samband med det nuvarande systemet”, säger noten.

Galp säger också att det kommer att fokusera på att ”öka motståndskraften och konkurrenskraften hos Sines, med rå bearbetningskapacitet på 200kbpd och utrustad med högre konverteringsenheter, och initiativ för att öka dess processeffektivitet analyseras, som samt integrering av produktionen av avancerade biobränslen och andra produkter med låg kolhalt och större mervärde”.

” De potentiella investeringarna i samband med dessa initiativ skulle kunna stödjas av besparingarna från den pågående omstruktureringen och av mekanismerna för att stödja energiövergången”, tillägger företaget.