Enligt INE:s årliga uppgifter om Kultur spenderade kommunerna mer på Kultur och kreativ verksamhet med 10,5 procent 2019, och de områden som bidrog mest till denna ökning var kulturarvets (med en tillväxt på 16,8 miljoner euro), vetenskaplig verksamhet (med ytterligare 15,8 miljoner euro) och scenkonst (mer än 11,7 miljoner euro).

Trots den ökning som registrerades 2019 utgjorde utgifterna för kulturella och kreativa aktiviteter i genomsnitt bara 5,9 procent av kommunernas totala budget.

Kommunerna i Alentejo (7,6 procent), den autonoma regionen Azorerna (6,7 procent) och Centrumregionen (6,6 procent) var de som fördelade den största delen av respektive budget till Kultur.