Sammanställt av observatoriet för emigration, ett forskningscentrum för ISCTE (Instituto Universitário de Lisboa), rapporterar dokumentet en ”stabilisering av volymen av portugisisk utvandring”, vilket indikerar att under 2019 lämnade cirka 80.000 portugiser Portugal, ett antal liknande året innan och något lägre än de 85 000 som lämnade 2017.

År 2019 uppgick antalet portugisiska bidrag till Storbritannien till 24 593, vilket är 30,3 procent mer än 2018, en ökning som ”var mer markant än det totala antalet migranter i Storbritannien (+ 21 procent) ”.

Rapporten, som lades fram vid en ceremoni vid utrikesministerieti Lissabon, belyser den ökade utvandringen till Förenade kungariket, ”i motsats till den nedåtgående trend som har skett sedan 2015”.