Eduardo Ferro Rodrigues talade vid Antigo Picadeiro Real i Belém i Lissabon och lämnade en påminnelse ”om behovet av att, trots de svåra omständigheter som landet befinner sig i, ha en stor mobilisering för att rösta i presidentvalet”.

Enligt Ferro Rodrigues skulle det vara ”en demonstration av medborgerlig och demokratisk mognad, som portugiserna har visat under de senaste månaderna, en massiv omröstning den 24 januari”.

Enligt hans uppfattning ”har parlamentet inte bara föregått med gott exempel på institutionellt samarbete med republikens president och regeringen, utan också föregått med gott exempel på arbetsförmåga och beredskap att reagera i kristider som var fullt möjliga att förutse för ett år sedan”.

År 2021 måste vi också ”se till att parlamentet och de demokratiska institutionerna fungerar fullt ut”, sade han.

” Vi har därför denna möjlighet 2021 att gå mot nya formler för ekonomisk tillväxt, mot en mer digital och grönare ekonomi utan att offra sysselsättningen - detta är något mycket svårt och kommer att kräva stor politisk sammanhållning, precis som den har funnits under de senaste åren”, sade han.