Uppgifterna är resultatet av svaren från cirka en tredjedel av de 308 kommunerna på en undersökning som gjordes med stöd av den nationella sammanslutningen för portugisiska kommuner och som inleddes i oktober.

Undersökningen försökte göra en ”radiografi” av tillgängligheten och hur frågan ställs inför flera kommuner och visade att 70 procent aldrig planerade tillgänglighetsvillkoren, det vill säga de skulle aldrig följa projektet RAMPA - Regim of Support till kommunerna för Tillgänglighet, planer för främjande av tillgänglighetsvillkor eller andra liknande planer.

80 procent av kommunerna erkänner att de inte har en enda utrustning eller ett offentligt utrymme som är helt tillgängligt eller certifierat.

Ett annat faktum avslöjas av undersökningen, som föreningen anser vara ”allvarligt”, är att även om kommunerna är skyldiga att skicka rapporter från National Rehabilitation Institute (INR) om tillgänglighet, ”80 procent har indikerat att de aldrig skickade dem”.

Både Salvador Association och Institutet för städer och städer med rörlighet förstår därför att det är nödvändigt för kommunerna att göra sina respektive planer för att främja tillgängligheten och genomföra och övervaka dem, fördela särskilda medel för respektive planer.

De försvarar också genomförandet av aktiv inspektion, med gatuåtgärder för att bedöma bristande efterlevnad på detta område, kräver ansvar från de tekniker som utformar utrymmena, och det kan finnas böter för att försumma att tillämpa lagen.