Parlamentsledamöter kommer att ”försöka göra klart dödshjälp lag i början av januari'

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 27-12-2020 16:00:00 · 0 Kommentarer

Slutsatsen av omröstningen, artikel för artikel, av dödshjälpslagen har fastställts för de första dagarna i januari

Portugals parlamentsledamöter har sagt att de vill ”försöka avsluta” lagen om dödshjälp i början av januari.

Slutsatsen av omröstningen, artikel för artikel, i lagen om dödshjälp har fastställts för de första dagarna i januari, och parlamentsledamöterna siktar på att få den slutliga omröstningen den 8:e.

Den grupp som inrättades för utskottet för konstitutionella frågor hade planerat att ha avslutat sitt uppdrag tidigare i veckan, men mötet avslutades på grund av bristande beslutförhet.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.