Beslutet meddelades av det multinationella företaget Lundin Mining, ägare till Somincor, i verksamhetsrapporten med produktionsprognoser för nästa år, och under tiden bekräftades av gruvbolagets verkställande direktör för Lusa. ” Om allt går enligt det normala kommer [ZEP] -projektet att återupptas i januari nästa år”, säger Kenneth Norris.

Enligt den kanadensiska chefen är Somincors planer för återupptagandet av ZEP att ”mobilisera ett mindre antal entreprenörer med en förlängd tidsplan för att gå vidare med projektet”. Denna planering beror på ”nuvarande säkerhetskrav för social distans och andra förebyggande åtgärder för att skydda arbetskraften och lokalsamhällena från spridningen av covid-19”, förklarade han. Kenneth Norris tillade att Somincor förväntar sig att ZEP ”ska slutföras i slutet av 2021, med zinkproduktionen ökar fram till 2022.”

För nästa år uppskattar Somincor en total produktion av zinkkoncentrat på mellan 70 000 och 75 000 ton, en siffra som kommer att öka betydligt under de följande åren, och ZEP kommer att börja producera.

Enligt beräkningar som Lundin Mining har lagt fram i sin verksamhetsrapport för 2021 förväntas zinkproduktionen i Neves-Corvo öka med 66% år 2022, till en volym på 115 000 till 125 000 ton. År 2023 förväntas zinkproduktionen vara omkring 145.000 till 155.000 ton. Kopparproduktionen förväntas däremot minska under de kommande två åren i gruvanläggningen Alentejo, med 35 000 till 40 000 ton väntas 2021 och 30 000 till 35 000 ton påföljande år. Kopparproduktion på cirka 33 000 till 38 000 ton förväntas under 2023. Kenneth Norris motiverade denna minskning av kopparproduktionen i Baixo Alentejo-gruvan med ”pandemins effekter”, som ”kommer att pågå i ytterligare ett år eller två”. Å andra sidan tillade han att den uppdaterade revideringen av kopparproduktionsprognoserna ”inte kan skiljas från den produktionsökning” som Somincor kommer att ha ”när det gäller zinkutvinning från 2022”.

” Vi måste titta på denna fråga på ett integrerat sätt, med en stabilisering av kopparproduktionen och en betydande ökning av zinkproduktionen på grund av slutförandet av ZEP nästa år”, konstaterade han.

I hopp om att företaget under det kommande året kan ”återgå till viss normalitet” meddelade Kenneth Norris också att Somincor snart kommer att ”öka” antalet direkta anställda.


Author
TPN/Lusa