” Syftet med att förbättra denna avfallsinsamling är att främja befolkningens bidrag till att lösa miljöproblem som uppstår till följd av felaktigt bortskaffande av detta avfall”, förklarar Oleiros kommun.

Det nya kommunala insamlingsnätet för begagnade matoljor har sammanlagt 15 insamlingsplatser i kommunen Oleiros, varav 13 redan är installerade och i drift.

Kommunen förklarar också att de sensorer som används på oljan, ”är anslutna till ett mobilnät för övervakning, vilket gör att containern kan anslutas till ett ”back office-system” för bättre hantering av rutter och kollektioner i realtid.”

Den nya utrustningen har också ett identifierings- och igenkänningssystem, vilket möjliggör interaktion med användaren, genom en applikation för mobiltelefoner.

Genom att använda den här applikationen, bidrar medborgarna "till kontrollen av insamlingstjänsten, samtidigt som de kommer att ha tillgång till exklusiva kampanjer som definieras av kommunen och företaget som kommer att fortsätta med insamling, transport och återvinning av begagnade oljor, omvandla dem till biodiesel ”, avslutar kommunen.