” Det är en företagspark som har ett område av??ca 20 hektar och en budget på 1,6 miljoner euro, med stöd av gemenskapsmedel. Den har 150 tusen kvadratmeter användbart område för att installera företag och har ett utmärkt geografiskt läge, är utrustad med de bästa infrastrukturerna av väg, järnväg, optisk fiber, naturgas och låg- och medelspänningslinjer ”, säger Jorge Faria (PS), borgmästare i Entroncamento (Santarém distriktet) till Lusa.

Enligt borgmästaren, har den framtida företagsparken, som kommer att bevilja utrymme till priset av 0,15 cent per kvadratmeter, ”redan 45 tusen kvadratmeter ockuperade, ungefär en 1/3 av den totala arealen, med ett företag inom området för järnvägslogistik ”, med utsikterna att det kommer att börja fungera i September 2021.

Området?den framtida företagsparken har 13 tomter för ekonomisk verksamhet och en del för stödtjänster av olika dimensioner, med sina områden som varierar mellan 6 000 och 13 500 kvadratmeter.