Rapporten om observationsorganet för cybersäkerhet, från National CyberSecurity Center (CNCS), visar en omvänd trend när det gäller oron över felaktig användning av personuppgifter från online-aktiviteter, där 54% av de portugisiska respondenterna uttrycker sig som berörda, mot 46% av de europeiska genomsnitt.

När det gäller farhågor om att inte leverera produkter eller tjänster som köpts ”online” uttryckte 20% av de tillfrågade portugerna 2019 sin oro mot ett europeiskt genomsnitt på 22%.

Enligt rapporten är klyftan mellan Portugal och det europeiska genomsnittet mest kända när det gäller graden av information om riskerna med it-brottslighet, där endast 2 procent av portugerna anser sig vara informerade, medan genomsnittet i Europa är 11 procent.

Portugiserna som sa att de var välinformerade om riskerna med it-brottslighet var mestadels ”män, ungdomar och människor med mer utbildning”.

När det

gäller människors uppfattning om förmågan att skydda sig mot it-brottslighet konstaterar rapporten att år 2019 av de portugisiska respondenterna ansåg 45% att de kunde skydda sig själva, mot 52 procent av det europeiska genomsnittet.

Oron över möjligheten att bli offer för it-brottslighet, nämligen identitetsstöld, erkändes av 77% av de portugisiska svarande, jämfört med 66% i det europeiska genomsnittet.

I Portugal uppgav 18% av de tillfrågade att de var medvetna om hur man kunde rapportera cyberbrott eller annat olagligt beteende på nätet, jämfört med 22% av det europeiska genomsnittet, eftersom de portugisiska uppgiftslämnarna i sin helhet hänvisade till kontakt med polisen.