Han bekräftade att läkare och annan vårdpersonal ”bör prioriteras” och försvarade ”en förändring i operationaliseringskriterierna för befolkningsgrupper med redan kända riskfaktorer, vilket till exempel gynnade åldersfaktorn, vilket skulle underlätta Identifiering av målgrupper och skulle minska dödlighet, sjuklighet och påtryckningar på tjänster”.

För att motivera denna övertygelse betonar Miguel Guimarães att ”dödligheten varierar från ca 0,3% i åldersgruppen 50 till 59 år till 13,6% i 80 år”.

” I denna mening skulle yrkesverksamma och boende i vårdhem, långtidsvård och de äldre människor som direkt följs av familjer, gynnas av vaccinet i första etappen. På samma sätt, när det gäller vårdpersonal, försvarar vi att åldersfaktorn och relaterade sjukdomar bör beaktas i det ursprungliga urvalet, oavsett hälsoenhet, region i det land eller den sektor där de utvecklar sin verksamhet”, hävdar de.

I ett brev riktat till ministeriet för Marta Temido uttryckte OM också ”oro över bristen på operativa kriterier för hälso- och sjukvårdspersonal som inte arbetar i SNS [National Health Service] ”.

I

den regionala vaccinationsplanen från Covid-19 fastställs tre faser, till att börja med den äldre befolkningen och hälso- och sjukvårdspersonalen, offentliga och privata.

Uppskattningar indikerar att 50 tusen människor kommer att vaccineras i första fasen; ytterligare 50 tusen i andra fasen, och slutligen 100 tusen människor.

Vaccinationskampanjen inleddes på söndagen i Portugal, liksom i andra länder i Europeiska unionen.

Vaccinet är valfritt, fritt och universellt och tillhandahålls av SNS.