De enda länder som har bättre statistik än Portugal är Spanien (23,8 per 100 000), Finland (26,2), Sverige (27,0) och Litauen (27,8).Dödligheten i bröstcancer för 2020 i hela EU är 34,1 dödsfall per 100 000 kvinnor.

Enligt rapporten är dödligheten i bröstcancer i Portugal 2020 28 dödsfall per 100 000 kvinnor.

I OECD:s rapport konstateras dock att uppskattningarna inte tar hänsyn till de möjliga effekterna av den covid-19 pandemi, som ”allvarligt betingade” program för screening och behandling av bröstcancer under första halvåret 2020.