Portugal är 5:e land med minst dödsfall till följd av bröstcancer

Av TPN/Lusa, in Nyheter · 01-01-2021 16:00:00 · 0 Kommentarer

Portugal är det femte landet i Europeiska unionen som har den lägsta uppskattade dödligheten för bröstcancer 2020, enligt en rapport från Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD).

De enda länder som har bättre statistik än Portugal är Spanien (23,8 per 100 000), Finland (26,2), Sverige (27,0) och Litauen (27,8).Dödligheten i bröstcancer för 2020 i hela EU är 34,1 dödsfall per 100 000 kvinnor.

Enligt rapporten är dödligheten i bröstcancer i Portugal 2020 28 dödsfall per 100 000 kvinnor.

I OECD:s rapport konstateras dock att uppskattningarna inte tar hänsyn till de möjliga effekterna av den covid-19 pandemi, som ”allvarligt betingade” program för screening och behandling av bröstcancer under första halvåret 2020.Relaterade artiklar


Comments:

Var först med att kommentera den här artikeln
Interaktiva ämnen, skicka oss dina kommentarer / åsikter om den här artikeln.

Observera att Portugal News kan använda utvalda kommentarer i den tryckta utgåvan av tidningen.