Vaccinationsprocessen inleddes vid Casa de Idosos i São José das Matas i närvaro av flera regeringsmedlemmar, däribland ministern för arbetsmarknadsfrågor, solidaritet och social trygghet, Ana Mendes Godinho, en dag då vaccinationen också äger rum vid Santa Casa da Misericórdia de Cardigos, ett annat vårdhem i kommunen Mação, som omfattar totalt 112 invånare och anställda vid de två institutionerna i denna kommun i distriktet Santarém.

Den första vaccinerade klockan 15:10 var Celeste Heleno, 100 år gammal, följt av en 94-årig man och en 90-årig kvinna, med totalt 56 personer på São José das Matas Äldre Care Center, där de kommer att läggas till ytterligare 56, på vårdhemmet Santa Casa da Misericórdia de Cardigos.

Efter det att processen inleddes den 27 december med administrering av den första dosen av Pfizer- Biontech-vaccinet till vårdpersonal, hade hälsovårdsministern Marta Temido försäkrat att den första fasen av vaccinationskampanjen skulle utvidgas till att omfatta hushåll i de 25 Kommuner med extrem risk för förekomst av covid-19, enligt de senaste uppgifterna från generaldirektoratet för hälso- och sjukvård (GD).